Idag stod sportrening på Sviland på programmet til Speedy og meg. Totalt åtte stykker møtte opp på treningen. Fire ville rundere, en ta felt, to gå spor og to trene teigsøk. Ola og jeg gikk ut spor til hverandre....