Idag kjørte vi opp til Lindåsen for å se hvor langt de var kommet med veien opp til hyttetomta....