Fredagsaktiviteter

Så ligger jeg der bak en hekk og venter på å bli funnet av Ty, mens andre folk, normale folk er i full gang med fredagstacoen. Men Ty gjorde en god jobb og fant mor i hekken :). Etterpå la far et urbanspor til Frigg. Jeg må nok øke liggetiden for hun hadde det beintravelt. Min plan var å holde i linen hele tiden, men der Kaare hadde tatt av fra stien var det mørkt og glatt så jeg mistet båndet og ble hengene etter. Frigg kom med melding for å si heng på det er her det er. Ikke lenge etter hadde hun funnet Far. Sporet gikk på plen, på asfalt. langs en gåsti før det bar ut i terreng hvor hun fant far. Sporet var et par hundre meter. Flink frøken vi må nok utfordre henne mer.