Onsdagstrening på Sviland

Vi møttes en gjeng på Sviland. Frigg fikk frisøk etter tre personer. Hun fikk søke fritt. Figurantene hadde fått med løsbitt og godbiter. De følger samme oppskrift og gir først godbit så presenterer de bittet. Når hun kommer på påvisning så får hun godbit så hun må helt inn til figuranten før de begynner leken med henne. Når de leker med henne skal det foregå nært figuranten, og at hun gjerne må helt inn til de å gi fra seg leken å få en godbit før leken settes i gang igjen. Dette for å knytte relasjon mellom Frigg og figurantene, at hun finne folk for å melde å få belønning. Selve søket hennes er supert og hun har ikke problemer mer lokalisering og gode meldinger når hun finner. Hun jobber fint og selvstendig.