Vi har vært en uke på Røros på hovedkurs. Jeg og Frigg var på fordypningslag. Vi lærte mye og så flere forbedringspunkter. Vi må blant annet jobbet med at Frigg ikke skal plukke bittet og melde få fert. Det grep vi fatt på i dag på treningen på Hompland....