Pinglespor

Kaare skulle legge et lang spor for Frigg og meg. det ble 2.3 km. Frigg suste gjennom og fant alle gjenstandene og slutten. Flink hund