Onsdagstrening lag 6 Sviland

Nå er det mørkt klokken 1800 når vi kommer på trening. Det var mange som ville trene på moment. Frigg skulle øve seg på å lytte etter lyd fra en savnet ute i skogen etter at jeg hadde blåst i fløyte. Nå fikk jeg de som var sammen med meg på midtlinjen til å stå stille sammen med meg. Jeg satte Frigg i lytteposisjon og blåste i fløyten. Hun enset hverken meg, fløyta eller de andre på midtlinja. Når lyden kom fikk hun springe ut og gjøre funn. Vi gjorde dette noen ganger. Dette kan jeg fint overføre til en reell aksjon. Dersom jeg ber de som går på samme lag som meg på en leteaksjon stå stille når Frigg skal lytte, så tenker jeg dette vil fungere der også. Jeg skal bygge litt videre på dette ved at det av og til ikke kommer noen lyd, og noen ganger så svak lyd at bare hun hører den. Varierende lengde ut til fig. Prøve å sjekke ut hvor lang hun faktisk kan høre lyd. Dette vil nok variere med værforhold og terreng.