Vi var en god gjeng som møtte opp ved Holmavannet lørdag 11.07.20. Johannes kom for og omprogrammere nødnettet til de som har det. Etter at han hadde gjort det stilte han som figurant i rullestol. De som ville kunne få trene melding på figurant i rullestol. Frigg meldte med...