Kjekk rundering på Sviland

Siden helgas trening har jeg tenkt på hva jeg kan gjøre for at: 1. Frigg ikke bare skal springe rett ut og snu på femøringen for å komme samme vei inn igjen. 2. Ikke trekke for tidlig frem, altså før ca 50 meter 3. Stoppe opp på vei ut slik at jeg må gi dobbeltkommando.

Jeg vet at flying girer henne veldig opp, og at de «problemene» jeg mener vi har også kan skyldes at hun mister motivasjon. Hun mister gjerne troen på at det er noen der ute og kanskje det blir «kjedelig». Jeg har jo trent rundering til det kjedsommelig, spesielt siden det var det vi slet med for å få godkjenningen i boks og at det fort nærmer seg nye prøver.

I dag prøvde vi klappe rekke. Godt ledet av min kjære mann klappet figurantene seg innover i runderingsløypa en ca tre hundre meter. Frigg satt og fulgte nøye med på midtlinjen for hvert klapp. Etter siste klapp gikk Frigg og jeg bort slik at figurantene kunne komme seg inn. Vi runderte deretter tilbake i igjen. For en rundering. Hun fløy ut, langt ut, søkte godt og trakk fremover, og en gang bakover. Det spiller ingen rolle så lenge hun ikke bare springer rett ut og rett inn :).Etter en fem til seks tomslag ble det satt inn en figurant og hun fikk et funn og deretter en hare. Dette syntes nok vi begge var kjempegøy. Hun meldte med fastbitt og det var ingen tegn til bittsnapping, selv om det var ferske spor etter figurantene ute i terrenget.