Siden helgas trening har jeg tenkt på hva jeg kan gjøre for at: 1. Frigg ikke bare skal springe rett ut og snu på femøringen for å komme samme vei inn igjen. 2. Ikke trekke for tidlig frem, altså før ca 50 meter 3. Stoppe opp på vei ut...