Trening på Kubbetjønn

Kjekt å trene og å få gode råd. 🙂 Jeg jobber med å få Frigg til og ikke kutte/trekke frem for tidlig, og ikke springe rett ut for å snu på en femøring for så å springe rett inn igjen. Det er helst i starten at dette skjer, så tar hun seg opp utover i runderingen. Jeg ville derfor bare trene start med en figurant på hver side. Første slaget så sprang hun fint ut på femti meter rett som en sterk, men bråsnudde og kom rett inn igjen ute å trekke frem. Neste gang jeg sendt trakk hun for tidlig frem. Jeg ble for sen med å rope henne inn og hun løse det med at hun sprang langt nok til å finne spor, eller at hun fikk overvær av figuranten. Andre slag ble det mye feil ved hun kuttet for tidlig og hadde noen stopp. På tredje forsøk sprang hun lang nok ut, men da hun trakk fremover kom hun på innsiden av figuranten og fikk ikke fert og løp dermed forbi. Hun kom inn langt foran oss, så det var egentlig et veldig bra slag som jeg i ettertid tenker jeg burde ha belønnet mer da hun kom inn på midtlinjen. Nå fikk hun ros og jeg sendte henne rett ut der figuranten å, og hun gjorde funn. Det var vel tre hovedting jeg fikk råd om. Når hun feiler (springer rett ut, eler trekker for tidlig frem) på utsending, gi påvirkning. Husk 80 % regelen. Tren innkalling med fremtrekk. Kun innkomst fra fig eller fra innkalling. la noen holde henne/ la henne sitte og bli og selv gå frem for å kalle henne inn. Tren mye i åpnet terreng så hun ser at jeg trekker frem.