Trening med Coronalaget på Eikeland

I dag var det trening for Coronalaget Kaare på Eikeland. Vi var to stk påmeldt. Det gikk fint. Frigg trente runding. Momentet var fremtrekk og vindretningen var i dag helt perfekt for slik trening. Det var nesten som jeg skulle ønske at det hadde vært en prøve dag. Vinden kom stødig nedover løypa. Kaare gikk ut laaaangt i forkant. Han var på godt og vel 50 meter da Frigg fikk påvirkning på første slag. Etter at hun hadde fått påvirkning med både syn og lyd gikk Frigg og jeg bort mens Kaare trakk fremover. Han gikk i en stor bue og trakk femti meter fremover. Når han var på plass gikk jeg og sendte Frigg der hun hadde fått påvirkningen. Hun gikk rett ut og fikk overvær av Kaare på ca femti meter og trakk fint frem. Jeg galopperte fremover for å kunne ta i mot henne der hun kom inn med løsbitt melding. Et kjempeslag. Etter belønning trakk Kaare fremover i en stor bue. Jeg og Frigg gikk ned til midtlinjen og jeg sendte henne på et tomslag på andre siden. Først prøvde hun seg med å dreie for tidlig fremover og jeg ropte henne inn. Jeg har kommet frem til at det er viktig å feile henne. Fortelle henne hva som ikke er bra nok. Det tåler hun når det blir gjort på en positiv måte. Jeg sendte henne på nytt. Nå gikk hun langt ut , så tok hun en runde der ute og kom inn bare litt lenger frem enn der jeg sendte henne. Jeg godtok dette. Med den vindretningen som vi hadde i dag hadde hun full kontroll over hele myra siden hun var så langt ute. Vi må samarbeide og bruke hunden riktig. På neste slag gikk hun kjempelangt ut før hun fikk overvær av Kaare og fant han. Ikke noen sporløsning. Veldig bra. Vi snakket litt sammen om tomslaget til Frigg. Det er veldig sjelden vi har figuranter på andre siden av nettop den myra som ligger på høyre side. Vi ble enige om at Frigg skulle få en fig der før vi gav oss. Kaare gikk ut og lå langt ute på randen av bekken/grøfta som går rundt myra. Jeg gikk lenger tilbake og sendte Frigg ut. Hun gikk kjempelangt ut og fikk overvær. Krysset den tunge myra. Fant Kaare og svømte over bekken for å avlevere løsbittet til meg. Veldig fornøyd med lille flisa og dagens økt.