Stisøk i Melshei

oppdaget at jeg var litt usikker på om Frigg får med seg alt når vi tar raske stisøk i line. Dermed har det vært litt i fokus på våre siste treninger. Jeg liker jo best å la henne søke løs, men noen ganger er det ikke trygt og vi må gå i line. Da er det greit å vite at hun er like fokusert når vi søker i line. Det er hun nok, men det er bra for meg å bli tryggere på det. Det samme med å oppleve at vi faktisk kan gå over noen når vi tar slike raske stisøk. Nå har jeg fokusert på å finne de som ligger helt nært stien. Så jeg må også trene mer på stisøk med flanke.