Stisøk på Sviland

Etter natt til Torsdag med leteaksjon og stisøk i Preikestolområdet med et lag fra Folkehjelpen foran oss ønsket jeg å prøve dette ut på en trening. De var fem stykker som gikk ut. Planen var at to skulle gå seg bort. De andre tre skulle leke at de var et søkelag som også sjekket terrenget litt utforbi stien. Da «søkelaget» kom tilbake manglet de også en person. Det var altså tre savnede i området hvor jeg skulle gå stisøk. Vi startet og Frigg gjorde som hun gjorde på aksjonen. Hun meldte på ferske spor. Nå visste jeg at det var det hun meldte på og tok bare rolig ut bittet. Hun gjorde dette en gang til. Så fant hun en figurnant. Hun meldte fint og påviste. Etter dette var det slutt med å plukke bittet på ferske spor. Hun jobbet godt på alt hun fant men meldte ikke før hun hadde funnet et helt menneske og ikke bare spor eller fert. Hun fant alle tre selv om det var tråkket i området. Det er greit for da vet jeg at hun finner folk selv om det har gått et søkelag foran oss på stien og i terrenget.