Rundering i nytt terreng Seiane

I dag fikk vi gleden av å beskue et nytt terreng i Hompelandsheiene Seiane, bare 5 minutter fra hytta vår med bil. Det er to runderingsløyper, mulighet for sporgåening og felt. Kjempekjekt område.

Frigg runderte en 400 til 500 meter. Kjørte rett i lek i starten og så noen meldinger med løsbitt. Den siste meldigen ble med fastbitt. Det gikk veldig greit. Kjekt terreng med elv og skrenter, så det var noen barrierer de måtte forsere. Håper på flere enda lengre runderinger. Skal da kjøre rett i lek og legge inn tomslag. Få opp lengden og tomslag. Gjerne bruke påvirkning. I dag gikk hun langt og fint ut, men det er det ikke alltid at hun gjør.