Spor på hardt underlag

I kved var vi på Forus. Frigg fikk til sammen 4 spor på hardt underlag. Hun går ganske fint med nesen ned, men det tar litt tid før hun skjønner at det går spor på asfalt. <tips til mor ta det med ro ved overgangene og trene mere spor på hardt underlag.