Rundering i Vigreskogen

En nydelig vinterdag i skogen. Frigg skulle rundere og jeg ville ha litt lengde på runderingen. Hun gikk rett i lek og jeg ropte henne inn fra figurantene. Jeg variere med å ha figuranter ute og ta de inn slik at hun også fikk noen tomslag. Vi rundere ca 600 meter. Det jeg ser av GPS loggen er at hun dabber av og slagene blir grunnere etter 400 meter. Jeg må derfor få til lengre runderinger der jeg setter inn motivasjon og flere figuranter etter 500 meter. Problemet er at vi har få steder der vi kan rundere så langt og at en syns en bruker for mye tid på treningene ved å rundere så langt. Men jeg er nødt til å gjøre dette for å få opp søkskondisen hennes. Det har ingen hensikt å dille med 300-400 meters runderinger. Etter lunsj fikk hun ett funn der hun skulle melde med fastbitt. Det gikk veldig grei, men greit å sjekke meldingen innimellom siden jeg kjører mye rett i lek når jeg trener rundering.