Praktisk trening ved Flassavannet

I dag var det felles praktisk trening på Flassvann. Jeg skulle ha en gruppe som først skulle trene praktisk søk med vekt på orientering. Så skulle vi ha stisøk med flanke etterpå. Jeg fant en kartreferanse på kartet og sendte første figurant ut. Så gikk jeg ut sammen med den som skulle søke. De var kjempeflinke både med orientering og med søket. Etterpå gikk jeg og la meg ut som figurant for en annen ekvipasje. Så var det Frigg og min sin tur. Orienteringen var ikke noe problem ei heller bruk av GPS. Frigg meldte på noen ferske spor, men da vi kom ut i terrenget fikk hun ganske fort overvær og føk avgårde. Det ble melding på figurant med hund.

Etterpå var det stisøk med flanke. Jeg gikk først sammen med en annen ekvipasje og vi snakket litt om hvordan en praktisk kunne gjennomføre dette. Det er viktig å tenke på at også dette er et grovsøk som skal gå forholdsvis raskt. Har en sterk sidevind så kan en gå 50 meter ute i terrenget å håpe på at vinden er stabil nok til at en dekker 100 meter med terreng, men vi beveger oss saktere i terrenget enn på sti og det er ikke alltid vi kan komme oss frem e eller at vinden er stabil. Jeg gikk stisøket med Ty og tenkte at vi var et team som jobbet sammen. I dag var de savnede gått ut etter at det var kommet snø, så hvis ikke hunden fanget opp spor så ville jeg se spor der. Vinden var litt ustabil så jeg sendte Ty ut på noen slag her og der. Vi fant begge figurantene. På den første så meldte Ty seg litt ut, men da figuranteten holdt frem løsbittet og snakket litt til han så tok han det. Det gikk greiere med figurant nr to. Det var kjekt å jobbe med Ty også. Hadde fått litt dårlig samvittighet om ikke han også hadde fått gjort litt i dag. Ellers så snakket vi om at dersom en møter folk på stien så bør en gjerne stoppe opp og sette hunden i søk igjen uten å trekke frem når de har passert. På en virkelig aksjon er det også lurt å snakke med folk en møter for å høre om de har sett eller hørt noe. Det vi så i dag er at selv om hunden ikke ser ut til å bry seg når den møter folk eller dyr på stien så kan det være den er litt mindre konsentrert og at en kan gå glipp av noe om en bare går videre.