Lag 4 møttes på Dale. Frigg trente rundering. Hun hadde FFTFTFTTF Det gikk ikke så verst og loggen på GpS viser fremgang. Fortsette med figuranter langt ut og kanskje litt påvirkning og trekke godt frem selv. Hun meldte med løsbitt....