Kurs med Barbro Börjesson

Helgen 24-26 mai var vi på kurs med Barbro i Bergen. Det gikk på å trene hunden ut i fra de mentale forutsetningene den enkelt hund har.Hun tok da utgangspunkt i funksjonsanalysen, men ikke slik det gjøres offisielt der alle moment må gjennomgås .Dersom hun så at en hund hadde problemer så ble øvelsen tilpasset slik at de lyktes. Det var et spennende kurs. Selv om hundene har visse medfødte egenskaper så kan en til en viss grad forme hundene til den er en 2-3 år. Du kan også etter dette lære hunden en noe annet/dempe en atferd du ikke ønsker, men du kan ikke lenger forme/endre medfødte egenskaper. Men uansett så kan du legge opp treningen bedre ut i fra de forutsetninger som bor i hunden din.  Hun skilte mellom oppdragelse og lydighet. Ved lydighet får du en hund som gjør ting fordi den vet du har noe den vil ha, en leke eller godbit. Men hva gjør hunden hvis du ikke har en godbit eller en leke?  Hvis den har fått en god oppdragelse så oppfører den seg gjerne fint. Hvis ikke må en fremskaffe en belønning fortere enn svint, eller sette litt krav til hunden om hvordan den faktisk skal oppføre seg

Vi fikk være med å se på flere forskjellige hunderraser, noen valper noen eldre. Vi fikk være med å vurdere hvorfor de forskjellige hundene reagere som de gjorde i de forskjellige testsituasjonene og vi fikk del i kunnskap om måter å trene den enkelte hund på videre mot redningshund ut i fra den enkelte hundens egenskaper. Mye nyttig kunnskap å ta med videre.