Vannrundering i Ølbergskogen

På onsdag var lag 4 i Ølbergskogen. Det ble en våt opplevelse.Det var så mye vann i terrenget. Men Frigg fikk seg en fin økt med rundering. Ingen påvirkning i dag.