Frigg har fått løpetid

Greit å ha en oversikt over det. Startet 05.01.18. Merker ikke noe på henne før løpetiden, ikke under. Hun er helt seg selv. Like ivrig og glad 🙂