Må gjøre noe kjekt også. Ikke bare trene på den hersens runderinga....