I mørket i dag så skulle vi bare ha en enkel rundering....