Det gikk i grunnen greit, men jeg fikk meg en tankevekker....