Spor på Bjerkeløkja

I helgen har vi vært i bryllup i Oppdal. 

På søndagsmorgen la jeg et spor til Frigg som gikk på gressplenen og grusveiene rundt Bjerkeløkja. Det lå vel en times tid før vi gikk det. Frigg fant alle tre gjenstandene og slutten uten problem, selv om vi gikk forbi en kuinnhegning med flere ungkalver 🙂