Middagsbesøk av barn og barnebarn gjorde at det ikke ble tid til NRH trening....