Gjeterkurs på Strandalandet

Torsdag ettermiddag tok vi ferga til Tau og innstalerte oss i en leilighet ved Lilland leilighetssenteret.Fredag morgen var det opp kl 7 og Frokost hos Heidi klokken 8. I 9 tida startet selve kurset. Instruktør er David Hart fra Australia. Han lærer etter et prinsipp der en setter dyras velferd veldig høy. Ved å lære seg å lese dyrene og ha litt kunnskap om hvordan en flokk oppfører seg kan man flytte store flokker uten å stresse dyra. Fredag begynte vi med at vi alle skulle lære hvordan vi ville skille ti sauer ut fra en større flokk og få de inn en annen innhegning. Dette kunne vi gjøre  med eller uten hund. De fleset av oss valgte å gjøre det uten hund, siden vi har nybegynnerhunder. Etterpå viste David oss hvordan dette enkelt kunne gjøres både med og uten hund på en måte hvor sauene frivillig sprang inn i den andre innhegning. Først fant han sikkerhetsonen til sauene, så flyttet han dem ved å press og gi frihet. Det skulle utøves press der en ikke vile ha sauen og så skulle en gi de frihet når de gikk den veien vi ville. På den mårten ble det ikke negativt for sauene å gå dit vi ville og de fikk en større respekt for oss. Etter dett ble det teori hvor David tegnet og forklarte teorien bak det han hadde vist oss på formidagen. Etter lunsj skulle vi prøve teorien ut i praksis. Vi hardde lært om at alle dyr har en «sikkerhetssone»  som de ikke vil ha oss innenfor. Når vi har etablert den starter vi å utløve press og gi letter opp dette når de går dit vi vil. Etterpå fikk vi prøve dette ut i forskjellige praktiske øvelser med sauen. Vi skulle flytte sauen rundt i en innhegning på få de til å stå stille på en angitt plass. Etterpå skulle vi ut i fra en liten innhegning skille lam fra voksne sauer. Til sist fikk vi prøve å lede en flokk på fem sauer ved hjelp av andre kursdeltakere som gjeterhunder. Det var ganske så vanskelig både å være leder og sauehund :). Kjempespennende og vi har lært utrolig mye.

På lørdag startet vi med teori om hvordan være en god leder for hunden og om press og lettelse. Vi fikk se en øvelse om hvordan en valp som viket litt usikker ble mye mer sikker når han fikk en god leder. Det går veldig mye på hvem som har kontroll på ressursene, og det å være konsekvens. Det er 8 punkt som en må ha på plass. Er du en god leder for hunden din får du en hund som vil jobbe for deg. Så var det litt mer teori om hvordan David ønsket at vi skulle jobbe med hundene for å få de til å respektere sauens sikkerhetssone. Ellers skulle hunden løse mest mulig selv uten at vi gav en masse kommandoer. Etter lunsh skulle vi prøve i praksis. Det gikk greit med Frigg til å begynne med, men da vi la litt press på henne for å få henne til å respektere sauens sikkerhetssone så meldte hun seg helt ut og ville ikke jobbe. Det gikk mye bedre med Ty. Kanskje det er det som skjer i runderingen også. David mente dette ville komme seg.

På søndag begynte vi med å se film av Bud Willams og hvordan han flyttet forskjellige dyr, ku, elg og rein ved hjelp av den metoden vi holder på å lære. Så var det ut igjen. I bingen gikk det litt bedre med Frigg. Hun meldte seg ikke ut, men har lyst til å rushe sauen og nappe litt så hun må settes på plass. Med den stor flokken som vi skulle prøve å flytte etter disse prinsippene gikk det ikke så bra. Frigg springer for mye og har ikke nok respekt for meg. så det ble mye hyl og mas og stress for sauene. Prinsippet er at hun skal finne ut at han kan flytte flokken ved å gå på siden og legge press og lette opp. Et veldig bra og lærerikt kurs, spesielt i forhold til praktisk arbied med sau.