Onsdagstrening i Hålandsskogen

På onsdagskveld møttes lag 4 i Hålandsskogen.Noen ville har spor, andre ville rundere. Frigg ville ha sporoppsøk. Hun fikk fire stykker. De to første valgte hun rett vei på, de to siste feil vei. Håper hun lærte at feil vei ikke gir noen belønning. 🙂 Mens vi trente ble det utkalling til aksjon. Fikk melsing fra Helen om at hun og Mist dro.