Så var det igjen tid for gjeterhundtrening i Vikedal. ...