Spor på Dale

Onsdag trente lag 4 på Dale.Frigg fikk et spor på ca 1 kilometer. Det la vel en to og en halv til tre timer. Vi fant mange gjenstander og også slutten til slutt. Men vi gikk nok litt av fem meter før slutten så vi fant den på tilbakesøk.