Rundering på Eikeland

I dag ble det rundering på Eikeland.Frigg var siste hund ut. Vi hadde alle lange gode økter så det ble stort sett en økt pr hund. Jeg tenkte først at Frigg skulle melde, men med løsbitt, og at vi skulle kjøre tomslag. På de to første slagene fikk hun påvirkning med litt syn. Knallfine meldinger som vanlig. Så skulle jeg prøve noen tomslag, men etter det første begynte hun med å snu og komme rett inn igjen. Etter tredje funnet gikk vi over til rett i lek og funn funn. Speedrundering.  Da gikk det veldig greit. Vi runderte nesten til 800 meteren. Jeg oppdaget også at dersom hun snudde for å komme rett inn kunne jeg gi runderingskommandoen på nytt for å få henne til å gå lengre ut. Dette skal jeg fortsette med fremover før vi legger inn tomslag og melding igjen. I dag gjorde vinden det slik at det ble fine fremtrekk også.