Overvær på Orrestranda

På onsdagskvelden var det overværstrening på Orrestranda.Frigg fikk tre funn. Meningen var at hun skulle melde med løsbitt. Den ene figuranten mistet imidlertid bittet under lek med en annen hund så når det var Frigg sin tur fant hun ikke bittet. Dermed ble det to fine meldinger og et funn rett i lek. Merker at frigg nå søker lengre bort fra meg og at det skal mindre fert til før hun stikker. Så vi skal fortsette med å trene overvær. Hun hadde fastbittet på seg, men jeg hadde strammet det opp slik at hun ikke skulle kunne snappe det eller melde på spor og fertsgroper. Vi var sistemann ut for at det nettopp skulle være mye fert i terrenget.