Bursdagsovervær på Orre

I dag fylte Frigg 2 år.Legesjekken på mandag viste at hun hadde litt feber og litt snue. Så hun skulle ta det litt rolig videre på mandag og tirsdag. Så ble det trening på bursdagen hennes. Vi gikk først litt i teigen uten at det var figuranter ute. Jeg ville sjekke om hun snappet bittet og ønsket ikke at hun skulle få belønning for det ved å finne figurant. Det gikk fint ingen tegn til bittsnapping. Så satte vi ut en figurant så Frigg fikk et langt overvær. Fin melding. Så avsluttet vi. Neste gang får jeg prøve og ha flere figuranter for å se om hun blir stresset eller noen sånt når vi skal jobbe videre.