Snapping på Dale

Tok en liten runderingsøkt med Frigg på Dale.Jeg ville sjekke om Frigg snappet bittet når det ikke var prøve. Det gjorde hun. Jeg sendte henne på nytt på samme sted til hun kom inn uten melding. Når hun ikke hadde melding så fikk hun belønning på midtlinja. Etter tre tomslag uten bittsnapping fikk hun et funn som hun fikk melde på.