Rundering i Trollskogen

I kveld var lag 4 i Trollskogen.Planen var funn og rett i lek. Frigg snappet bittet noen meter fra midtlinja. Jeg ropte henne inn og plukket det ut og sendte på nytt. Så gjorde hun funn. Det samme gjentok seg på andre siden. Så var det slutt på bittsnapping, men noe rart var det i Trollskogen. Jeg sendte flere ganger på venstre side uten at Frigg gjorde funn. Vi prøvde på høyre fant ingen, selv med flere sendinger. Sendte på venstre om att og om att uten funn. Heldigvis funn på høyre side. Så pa venstre om att og om att. Funn på høyre side. så om att og om att på venstre side igjen. Til slutt klarte vi å finne. Frigg hadde sprunget rundt, på siden osv. Det positivet var at hun plukket ikke bittet swelv om det ble mange slag og pressing uten funn 🙂