B-uka dag to

I dag skulle vi møte på Skykula for å gå overnattaspor.Men det hadde kommet snø i løpet av natta.  Vi måtte emigrere ned til lavlandet. Det ble noen slag i Vigreskogen for å sjekke melding på ulike figuranter. Frigg meldte fint både på figuranter i tre og stående figurant. Etterpå dro vi opp til Holmavatnet for å gå spor. Frigg fikk et kilometerspor hvor hun etter litt startproblemer suste gjennom og fant alle gjenstandene og slutten. Mens B-deltakerene ble prøvd på sporoppsøk var jeg figurant for et overværssøk. Etterpå var vi noen som dro opp på Skykula for å rydde opp overnattensporene og finne igjen noen sporslutter. Det ble sent før vi kom hjem, men du for en trivelig dag.