I dag skulle vi møte på Skykula for å gå overnattaspor....