Korridor med Frigg

Jeg trener felt med Frigg. I dag fikk hun en korridor. Hun fikk påvirkning på gjenstanden. Prøver å variere mellom korridorer og fulle felt. Vi gjentok påvirkning med gjenstand to ganger.