Et vanskelig felt i varmen

En varm fin kveld og jeg fikk noen til å legge et felt for Frigg.Jeg ønsket et noe annet underlag en granskogbunn, og det fikk jeg. Tusen takk for super innsats gjennom kratt og kjerr og brennesler. Frigg søkte godt men fant ingen av gjenstandene. Jeg gikk inn i feltet til slutt og «hjalp» henne å finne en gjenstand slik at hun fikk en god avslutning. Det vi lærte i dag er at vi kan trene på litt vanskeligere terreng. Jeg skal trene noen korridorer i slikt terreng og gi henne påvirkning. I tillegg skal jeg trene på gjenstander av hard plast. En nyttig erfaring på få en varm og fin sommerkveld, så håper jeg ikke feltleggeren ble helt avskremt over oppgaven og vil legge felt for oss en annen gang også 🙂