Kjempekjekk runderingsdag i Vigreskogen

Etter å ha kjørt 10 mil fra hytta ankom vi presis kl 10:00 🙂Frigg fikk to økter med rett i lek. Dette fungerer veldig godt. Vi fikk lagt inn mange tomslag. Første økt startet vi ved huset og runderte ca 500 meter. På siste slaget ble Frigg borte i fem minutter og var helt utkjørt da hun kom tilbake- rådyr/ harejakt.. ikke godt å si. Neste økte startet vi fra R44 og runderte motsatt vei ca 300 meter. Mange fine slag og mange tomslag. Veldig fornøyd med de to øktene i dag. Flink hund og flinke figuranter. Syns ikke jeg merker noe til løpetiden til Frigg. Frigg fikk også et felt. Når hun fant gjenstande apporterte hun de fint. Men feltet lå i tre til fire timer. I tillegg ble det tråkket gjennom av flere soppletere. Dermed fulgte Frigg de ferskere sporene og søkte mye utenfor feltet. Vi får trene videre 🙂