Praktisk med Mist

I kveld var det Mist sin treningskveld. Hun skulle ha spor fra en gjenstand. Det gikk velidig bra borsett fra halsing på gjenstand. Det må vi trene mer på,