Spor på Flassavann

Vi ble litt sene i dag.Men vi fikk lagt ut ett spor på en kilometer. Sporet lå i en tre til fire timer. Frigg hadde ett fint oppsøk og slo fint på sporet. Sporet gikk i litt myrterreng. Vi krysset også ett gjerde. Litt stier og en traktorvei. De siste 100 meteren slet hun. Der hadde det gått mange sauer da sporet ble lagt. Dette må vi trene mer på. Ser jo at hun sliter litt med kryssingfer også. Så det er kjekt å ha noe å trene på. Vi fant en gjenstand og slutten. Vi har gåt over en gjenstand. Den første. Når hun finner gjenstandene apporterer hun dem fint. Ellers trente vi litt dekk, fri ved fot og apport. Her er det bare og trene og trene så klarer vi vel appellen til slutt 🙂