Patruljesøk

Mist fikk patruljesøk i grustaket i dag.Hun vsr flink og fant alle figurantene. Fine meldinger. På to av disse måtte hundefører utøve førstehjelp. God læring både for hun do gfører.