Feltsøk

Frigg og jeg har såvidt begynt å trene felt.Utgangspunktet er godt. Jeg har både en hund med gjenstandsinteresse, og som er flink og aportere. Jeg tråkket et felt på 10×30 meter. Jeg tråkket først rundt så tråkket jeg inne i feltet. Frigg lå i dekk mens jeg gjorde dette. Når jeg var ferdig å tråkke viste jeg henne at jeg slapp ned en gjenstand på ca 30 meter. Så tråkket jeg meg gjennom feltet tilbake til henne. Vi har kommandoen felt på feltet. Det skal bety at hun skal springe ut og lete rett ut der jeg sender henne. Frigg fant gjenstanden og avleverte fint. Dette gjentok vi tre ganger til. Så tråkket jeg en korridor til med et mellomrom på 10×30 meter. Jeg viste henne at jeg la ned en gjenstand der. Så gikk jeg tilbake til første korridor og viste henne at jeg la ned en gjenstand på 30 meter. Da jeg sendte henne sprang hun ikke rett ut, men mot den andre korridoren. Jeg ropte henne til meg og sendte på nytt. Nå løp hun og fant gjenstanden. Mens hun gjorde det flyttet jeg meg slik at jeg stod utenfor korridor nr to. Frigg avleverte fint og jeg sendte henne på nytt i den nye korridoren. Først stoppet hun opp tydelig litt usikker så jeg kalte henne inn til meg igjen og stilte henne opp på nytt. Denne gangen sprang hun rett ut og fant gjenstanden. Jeg hadde da flyttet meg slik at jeg tok i mot henne ved den første korridoren. Jeg syntes hun var flink, så jeg tror ikke dette kommer til å ta lang tid å lære inn. Når hun har systemet inne må vi øke aldren på feltet og trene på utråkket og andre sine gjenstander.