Rundering i Vigreskogen

Jeg hadde på forhånd bestemt med for å gå tilbake til løsbitt fordi Frigg slapp bittet en gang før jeg hadde sagt takk sist vi runderte.Så det gjorde jeg og det gikk greit. Det var en gang hun kom helt inn til meg og slapp før jeg hadde sagt takk, men da tok hun det opp igjen og holdt til jeg sa takk. Ellers måtte jeg sende om igjen mange ganger i dag. Hun stoppet og kom tilbake på grunn av hindringer i terrenget. Noen gang tok hun bare korte sirkeler eller dro alt for tidlig frem, så jeg måtte kalle henne tilbake og sende på nytt. Jeg er også usikker på om hun var langt nok ute på tomslagene og kunne gjerne ønsket mer fremdrift. I tillegg syns jeg at hun skrår litt for tidlig fremover. Ja vi får ta noen steg tilbake og bygge opp igjen, sånn er det bare 🙂