Spor ved Holmavatnet.

Om appellen gikk dårlig så gikk sporet så det suste.Tenkte å utfordre lille flisa på spor i dag. Bad om å få et «prøvespor». Dvs et spor på en kilometer, med fire gjenstander og en bruksgjenstand til slutt. Sporet skal ligge tre til fire timer. Vi har før gått spor på 500-600 meter som kanskje har ligget i borti to timer og knapt det. I tillegg fikk vi noen spor oppsøk som også lå en god stund. Sporoppsøkene gikk veldig bra. Hun er veldig tydelig når hun slår på spor, og hun valgte riktig vei. På et av oppsøkene gikk hun et stykke før hun snudde, ellers sjekket hun ganske raskt og valgte riktig vei.

På det lange sporet slo hun fint på sporet, så virket det nesten som det hadde vært en kryssning for hun måtte jobbe litt før vi kom oss ordentilig avgårde. Etter det gikk det på skinner og vi kom i mål med alle fire gjenstandene og slutten. Det føltes godt for mor etter den heller elendige appellprøven 🙂