Praktisk trening med Mist

I kveld var det trening med Mist.Jeg vill ha søk langs traffikert vei. Jeg fikk beskjed om å kjøre til den innerste parkeringsplassen i Arboret og vente der. Det var fint for da fikk jeg luftet Speedy og Frigg litt. Oppgaven var å søke langs hovedveien  på begge sidene fra gården og ned til Vassvikveien. Det var opprinnelig tenkt et lengre søk, men jeg sa at vi ikke trengte å søke så langt. Da vi startet kom vinden fra andre siden av veien. Jeg tenkte at hvis jeg ikke får spor på leesiden så får jeg heller ta en runde til og da gå lengre inn i terrenget. Straks etter at vi hadde begynt å gå hørte vi noen rarte lyder fra buskaset. Det var en figurant som dro i glidelås eller i allefall laget lyder. Mist spisset ørene og løp rundt busken og bort til figuranten. Jeg var rett bak henne og hun syntes det var litt rart å skulle melde på en figurant som laget slike lyder. Hun ville helst sjekke ut hva vedkommende drev på med. Med en gang lyden opphørte halset hun fint. Så gikk vi videre og Mist fant et spor som hun fikk følge. På slutten fikk hun overvær og fant nok en figurant. Mening var at vi skulle finne denne figuranten på overvær, men vinden hadde snudd. Mist løste det imidlertid fint. Så skulle vi søke ned på andre siden og etter at vi var kommet til Vassvik veien skulle vi søke oppover igjen til vi kom til parkeringsplassen ved Arboret. Mens vi søkte spor så slo Mist på noe på andre siden av veien, men fulgte det ikke opp. Jeg merket meg hvor det var og tenkte at vi fikk sjekke nærmere når vi tok den siden av veien. Må jo være litt forsiktig langs vei selv om Mist var i bånd. Ganske riktig da vi søkte oppover fant Mist et spor og fant den siste figuranten et stykke inn i skogen. Fin hals. Hun hadde nok fått et lit vindblaff fra den siden da vi søkte på andre siden av veien, men ikke nok. Eller dvs at dersom hun hadde vært løs, eller at jeg hadde sluppet henne så hadde hun nok funnet figuranten allerede da. Men en må utvise forsiktighet når en søker langs en slik vei. Så jeg syns løsningen med å merke meg stedet og ta det på tilbakeveien var en god løsning,.