Rundering på Alsvik

Det var lørdagtrening på Alsvik. Vi kom sent og det ble derfor bare tid til en økt.Frigg fikk først noen funn ca fire tror jeg. Så litt varialbet med tomslag og funn. Vi runderte vel en 300-400 meter. Meldingene sitter som et skudd.