Frigg på Dale

I kveld var lag fire på Dale.Frigg startet med tomslag, Det ble ikke så bra, men et fint slag på andre siden og fin melding. På neste skulle hun ha funn, Nå også noen smårunder før hun gikk ut. Når hun først går er det fine lange slag. Fin melding. Så et nydelig tomslag, Så funn. Funn funn. Tenker at de stoppene hun har skyldes mørket og ung alder.